شاسی استارت استاپ دوبل تکنوفاز ( PUSH BUTTON )

کد فنی : XB2-BL8425
این محصول در بیشتر مواقع جهت نصب در تابلو های برق صنعتی استفاده میشود که با آن کنتاکتور یا مدار را قطع یا وصل میکنند.
این شاسی از سه قسمت اصلی ساخته شده است که عبارتند از:

  • دکمه : دکمه فشاری سبز رنگ و قرمز رنگ

  • بدنه : فلزی که دکمه ها را به کنتاکت متصل میکند.

  • کنتاکت : وسیله ای که از دکمه فرمان قطع و وصل را میگیرد و جریان را قطع یا وصل میکند.

انواع دیگر پوش باتن های تابلویی تکنوفاز عبارتند از استارت استاپ دوبل چراغدار تکنوفاز ، استارت استاپ باکالیت و قارچی ساده و قفل شو و کنتاکت کمکی و …