شاسی قارچی ساده تکنوفاز ( PUSH BUTTON )

کد فنی : XB2-BS442
این محصول در بیشتر مواقع جهت نصب در تابلو های برق صنعتی استفاده میشود که با آن کنتاکتور یا مدار را قطع یا وصل میکنند.
این شاسی از سه قسمت اصلی ساخته شده است که عبارتند از:

  • دکمه : دکمه قرمز رنگ

  • بدنه : فلزی که دکمه را به کنتاکت متصل میکند.

  • کنتاکت : وسیله ای که از دکمه فرمان قطع و وصل را میگیرد و جریان را قطع یا وصل میکند.

انواع دیگر پوش باتن های تابلویی تکنوفاز عبارتند ازشاسی قارچی قفل شو  و استارت استاپ دوبل چراغدار ، استارت استاپ باکالیت و و کنتاکت کمکی و …