شاسی قارچی قفل شو تکنوفاز ( PUSH BUTTON )

کد فنی : XB2-BS542
این محصول در بیشتر مواقع جهت نصب در تابلو های برق صنعتی استفاده میشود که با آن کنتاکتور یا مدار را قطع یا وصل میکنند.
این محصول از سه قسمت اصلی ساخته شده است که عبارتند از:

  • دکمه : دکمه قرمز رنگ که با پیچش قابلیت قفل شدن دارد.

  • بدنه : فلزی که دکمه را به کنتاکت متصل میکند.

  • کنتاکت : وسیله ای که از دکمه فرمان قطع و وصل را میگیرد و جریان را قطع یا وصل میکند.

انواع دیگر پوش باتن های تابلویی تکنوفاز عبارتند ازشاسی قارچی ساده و  قفل شو تکنوفاز ، استارت استاپ دوبل چراغدار ، استارت استاپ دوبل و باکالیت و کنتاکت کمکی و …