شاسی گردان دوطرفه چراغدار تکنوفاز

کد فنی : XB2-BK3365

شاسی گردان دوطرفه چراغدار تکنوفاز در بیشتر مواقع جهت نصب در تابلو های برق صنعتی برای کلید روشن و خاموش استفاده میشود.

شاسی گردان دوطرفه چراغدار از سه قسمت اصلی ساخته شده است که عبارتند از:

  • دکمه : کلید چراغدار چرخشی مشکی رنگ که به دو طرف میچرخد.

  • بدنه : فلزی که دکمه را به کنتاکت متصل میکند.

  • کنتاکت: وسیله ای که از دکمه فرمان قطع و وصل را میگیرد و جریان را قطع یا وصل میکند.

انواع دیگر شاسی های تابلویی تکنوفاز عبارتند از : شاسی گردان دو طرفه و یکطرفه ، کلیددار ، استارتی ، چراغدار و شاسی های استارت استاپ و استارت استاپ چراغدار و دوبل و  قارچی ساده  و قفل شو و …